Renovatie van een rieten dak

Met riet kunnen er prachtige rieten daken worden gemaakt door rietdekkers, deze daken beschermen gebouwen tegen invloeden van buitenaf. Om het dak zo lang mogelijk in gezonde en functionele staat te houden zal er onderhoud uitgevoerd moeten worden. Soms is het dak zo oud dat onderhoud alleen niet meer voldoende is en dan nadert het dak het einde van zijn functionele levensduur, toch zijn er dan nog een aantal mogelijkheden om de levensduur van het dak alsnog te verlengen. De mogelijkheden om de levensduur van het dak te verlengen zullen in dit artikel aan bod komen.

De eerste mogelijkheid wordt “opstoppen” genoemd. Bij het opstoppen wordt elke laag riet teruggetrokken, vaak nadat de algen en mossen verwijderd zijn van de buitenkant van het riet. Doordat er lagen riet worden weggetrokken ontstaat er ruimte en daardoor kan nieuw riet bijgestoken worden. De gaarden worden hier om de andere laag over het riet gebonden en daarom blijven deze zichtbaar. De tweede mogelijkheid is “blank verstoppen”. Bij het blank verstoppen wordt ook eerst het dak schoon gemaakt. Na het schoonmaken wordt elke laag riet teruggetrokken zodat er weer ruimte onder de gaarde ontstaat en ook dan kan er weer nieuw riet worden gelegd. Elke laag riet wordt met een gaarde vastgebonden in het dak, hierbij zijn de gaarden niet zichtbaar. Daarna zal het dak weer worden schoongeveegd team management app. De derde mogelijkheid is “overdekken”. Hierbij wordt het oude dak schoongemaakt en over dit oude dak wordt een geheel nieuw rietendak gelegd. Er hoeft hierbij weinig gesloopt te worden en het dak blijft dicht, maar de rietlatten worden niet vervangen en dat is wel weer een nadeel. Ten slotte is de vierde mogelijkheid “Bijsteken”. Bij deze methode wordt het riet eerst goed schoongemaakt en daarna wordt er gekeken wat de slechte plekken zijn. Op de slechte plekken wordt er riet bijgestoken en hierdoor wordt het rieten dak niet op dikte gebracht.